top of page

צומת תל עדשים

סיור בעקבות רפאל איתן - רפול איכר ולוחם

רפאל איתן יליד מושב תל עדשים התגייס לצנחנים והפך לאחד הלוחמים הנועזים  של החטיבה.  כשהשתחרר מהצבא חזר למשק והפך איכר חרוץ ונגר לעת מצוא.

סיפורה של משפחת איתן, ימי פעולות התגמול, הקמת גדוד 202, חטיבת הבקעה ותקופת המרדפים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה והקמת פרויקט נערי רפול. מוסד אהבה ומותו הטרגי בעת הסופה בנמל אשדוד.

נבקר בכפר ילדים, בית הספר המחוזי לילדי בעמק, סיפורו של קלוב התעופה, חוות בלפוריה, מחנה ישראל של אגודת ישראל, מושב בלפוריה, הביצה האחרונה בעמק, בית העלמין בתל עדש, סיפורו של חסאן עבדאללה מטאר על סופו המר של הכפר תל עדש, מושב עובדים תל עדשים, האסם, בית העם, בית הכנסת, אלומה – קיבוץ בתוך מושב, אליהו איתן איש הביטחון בעמק  ועוד סיפורים מרתקים על ההתיישבות העובדת בעמק.

צילום - שמואל רחמני

באדיבות ארכיון צה''ל ומשרד הביטחון

bottom of page