top of page

'הקפטן המשוגע' – בעקבות הידיד אורד צ'רלס וינגייט

 

מדוע הפך הקצין הבריטי וינגייט לציוני, מי הייתה משפחתו והיכן עברו עליו ילדותו ונעוריו?  מדוע הקים את פלגות הלילה המיוחדות? ומה עלה בגורלו?

סיפורו של קפטן אורד וינגייט שהגיע לארץ ב-1936 כקצין מודיעין צעיר. ילדותו באנגליה, שירותו בסודן, המסע לגילוי זרזורה, פגישתו עם לורנה היפה, ימי המרד הערבי, גירוש האיטלקים מחבש ופיקוד על יחידת הצ'ינדיטים בבורמה.

סיור מרתק בעקבות הקצין המבריק שהקים את פלגות הלילה המיוחדות.

מסלול הסיור: כיכר דוד מוסינזון,  משטרות הטיגרט בעפולה וימי המרד הערבי

תל יזרעאל שם כעס וינגייט על שאול המלך. מחנה פלגות הלילה בעין חרוד ובית חיים שטורמן. נספר על חיים שטורמן חברו הקרוב של וינגייט. הרצח בי''ח באלול תרצ''ח בשדות העמק והנקמה. כנופיית אז-עדין אל קסאם ורצח הסמל רוזנפלד. קורס לסמלים עבריים, קרב כוכב אל הווה, קרב לד אל עוואדין וקפה פינתי, קרב תבור ופציעתו של וינגייט, הטבח בטבריה והפרידה מאנשי פלוגת האש. הספר הלבן והגירוש מהארץ.

אנדרטת השלושה ליד בית שאן, צינור הנפט ברמת כוכב וכוכב הירדן. נספר על הקרבות בפיקודו של וינגייט, הלחימה בחבש, פיקוד על הצ'ינדיטים בבורמה ומותו בתאונת מטוס. נדבר על פולמוס וינגייט ונסיים בתצפית על הקרב האחרון בו השתתף וינגייט בארץ ישראל.

 

אתרים בתשלום: בית שטורמן.

התמונות באדיבות בית שטורמן

bottom of page