top of page

''הוי כנרת שלי ההיית או חלמתי חלום'' רחל

ההתיישבות בעמק הירדן החלה עוד בימי העלייה הראשונה. בימי העלייה השנייה החלה ההתיישבות השיתופית כאן בעמק. העמק ידע אכזבות והצלחות, מלחמות ומפעלי בנייה.

נצא לסיור מרתק בעקבות אנשי עמק הירדן שחלמו, בנו וחלקם גם התייאשו אך כיום המבקרים בעמק זוכים לטייל בעמק פורח ומשגשג. נבקר בביתניה עילית שם היה ניסיון התיישבות של חברי השומר הצעיר. סיפורם המרתק עובד למחזה מאת יהושע סובול - ליל העשרים. נספר על התיישבות הר כנרת בעין פורייה בין מטעי התמרים והמנגו, שעליהם גאוות העמק.

חברת יק''א וקניית אדמות עמק הירדן, המושבה כנרת ומשפחות האיכרים. הרב קורן, החובשת נעמי שפירא, משפחת חפץ, משפחת טריידל וסיפורה הטרגי, משפחת אברמסון וקבוצת הכיבוש. נבקר בחצר כנרת וסיפורם של חלוצי העלייה השנייה, ארתור רופין והמשרד הארצישראלי, חוות העלמות של חנה מייזל, רחל המשוררת, השביתה הגדולה, ההתיישבות באום ג'וני, הקומונה החדרתית וקבוצת השלושה, גן רחל וסיפור הברחת התמרים לעמק על ידי בן ציון ישראלי, סיפורה של גבעת הכרך, גל הרצל ויום הרצל, קבר בובה ובריכות הדגים, המוביל המלוח, אפיק הירדן הישן, בית המוטור, פרשת תימני כנרת, חורשת האיקליפטוס, אתר ירדנית, סכר דגניה וצריף השומרים, בית העלמין של דגניה א' וסיפורה של חצר דגניה. נספר על רצח יוסף זלצמן ומשה ברסקי והקמת משרד המושבות, סיפורו של סכר אלומות, הצריף המשוחזר באום ג'וני, האקוודוקט של שמחה בלאס, קבוצת עבודה והקמת דגניה ב', שדרת הנשיאים וביתו של לוי אשכול חבר הקיבוץ.

סיפורם של אנשים פשוטים, אנשי עבודה, איכרים,חלוצים ופועלים שבזכותם הפך העמק לפורח ומשגשג. חלקם הקטן הפך למנהיגי היישוב והמדינה ורובם נשארו בצל ובחרו לטפח במו ידם את העמק הנפלא הזה. סיור זה מביא את סיפורם

 

אתרים בתשלום: חצר כנרת. הטיול מתאים גם בהליכה רגלית וגם עם רכב

bottom of page