top of page

שלום על הרובים

אל מחוזות ילדותו של חיימקה לבקוב אלוף מספרי הסיפורים בגליל.

בן המושבה בית גן, מפקד בכיר בפלגות הלילה המיוחדות של אורד וינגייט, איש המסתערבים של הפלמ''ח, מ''פ בחטיבת גולני בקרבות סג'רה, איש קהיליית המודיעין, שחלק מפעולותיו השתיקה יפה להן עד היום. קצין הביטחון של קצא''א ובעיקר מספר סיפורים בחסד עליון.

בעקבות ספרו 'שלום על הרובים' המספר את קורות חייו. סיפורים מרתקים, מרגשים שמוגשים עם הרבה הומור ונוסטלגיה.

נבקר בבית העלמין בבית גן, רחוב הראשונים במושבה והבית הדו קומתי. הבית המקולל , רצח השלושה מיבנאל, טקס הברית של השוטר פיט, בית הספר נפתלי וסיפור ספר התנ''ך, בית הכנסת ע''ש עדה רוטשילד, פרשת המ''ג שהסעירה את היישוב, בית הביטחון, העץ של גולני, אוניברסיטת אום אל עלק, פלגות הלילה המיוחדות של וינגייט, האפנדי מדמשק, הירקות של חאלב והידידות עם יונץ. סיפור החטיפה של סוניה ואיך בסוריה צעד הפלמ''ח.

נספר על איכרי יבנאל  המיוחדים, האוטובוס של רש''ל, בית המורים ובית המרחץ, הקרייץ וסיפורו הטרגי של מנחם לונץ איש לח''י, מבצע מייקלברג, טייסת הגליל, גן הגורן, גיוס הצ'רקסים והסיפור המרגש על החתונה בכפר כמה.

 

 

bottom of page