top of page

הבלוט שהפך לאלון

אל מחוזות ילדותו של יגאל (פייקוביץ') אלון בעקבות ספרו בית אבי.

 

יגאל אלון בן המושבה כפר תבור, מפקד הפלמ''ח, מגדולי המצביאים במלחמת העצמאות, מדינאי, סופר, איש רעות וחבר קיבוץ גינוסר.

נספר על תולדות משפחת פייקוביץ', ההתיישבות בראש פינה והמעבר לכפר תבור, ילדות במושבה, בית הספר כדורי, חיל הנוטרים וההתגייסות לפלמ''ח.

מלחמת העצמאות וחברות באחדות העבודה. נספר על יגאל המדינאי, החברות עם קיסינג'ר והיריבות עם בן גוריון.

ההתמודדות על ראשות מפלגת העבודה ומותו הפתאומי צעיר כל כך – בן 62 היה במותו.  

נבקר במושבה כפר תבור. נלך לאורך רחוב המייסדים ונספר על איכרי המושבה, שוד העדר ופציעתו של אחיו צבי. גבורתו של אביו – ראובן פייקוביץ'במלחמת העולם הראשונה. 

נספר על בית הספר בכפר תבור, חורשת קלימנטובסקי, הקרייץ, בית המורים ובית המרקחת.

נצפה אל מעיין מסחה וואדי מסחה, שדות המושבה בהם עבד עם אביו וגורן המושבה. נבקר בבית העלמין שם קבורה אימו אותה איבד בהיותו בן 6. זהו סיפורם של אנשי העלייה הראשונה ומושבות הברון.

נבקר במוזיאון יק''א ובחצרות האיכרים. נראה סרט על תולדות המושבה, חצר איכרים פעילה וסיפורה של חברת יק''א שהקימה את כפר תבור. סיפורה של אגודת השומר שאנשיה היו חבריו הקרובים של אביו והיו מבאי ביתו. נמשיך לבית הספר כדורי, שבו למד יגאל במחזור א'. נבקר ב'מנזר' ובמבני המשק החקלאי. נספר על הווי החיים בבית הספר, על מבחני הכבוד ועל ההשבעה. המנהלים שלמה צמח ונתן פיאט ועל ההחלטה לעזוב את הבית וללכת להתיישבות בקיבוץ גינוסר.

נספר על עץ האלון שבחלקת הבלוט ואיך ירה יגאל כדור קרבי ראשון במסגרת משימת בר המצווה.

נבקר במוזיאון אדם בגליל בפינת ההנצחה לזכרו. נדבר על 'תכנית אלון', ספריו הרבים ודברי הגות שהשאיר לנו. נדבר על משנתו הפוליטית והמדינית ודרכו בקיבוץ המאוחד. נסיים בביקור בקברו של יגאל אלון. 

 

אתרים בתשלום: מוזיאון יק''א בכפר תבור וחצרות האיכרים, מוזיאון אדם בגליל - בית יגאל אלון.

 

 

 

bottom of page