top of page

בנות חיל בגליל

במהלך ההיסטוריה התבלטו נשים מעטות כמנהיגות. כאן בגליל התחתון פעלו כמה נשים ששינו את פני ההיסטוריה ובלטו בכושר מנהיגותן. נטייל בעקבות הנשים המנהיגות מימי התנ''ך ועד ימינו אלה.

נלך בעקבות דבורה הנביאה שאיחדה את שבטי הגליל ושבטי השומרון לעם אחד. נבקר בתל קשיון שם על פי המסורת התרחש הקרב בין ברק בן אבינועם לבין סיסרא. נספר על מהלך הקרב ומעמדה של דבורה הנביאה.

נבקר במקום מושבה של יעל אשת חבר הקיני, שסיסרא שר צבאו של יבין מלך חצור ברח וביקש אצלה מקלט אך היא בחרה לפגוע בו ולהצהיר על נאמנותה לבני ישראל. נבדוק מה היו המניעים שהביאו אותה לידי מעשה זה.

נבקר בעין דור התיקה וסיפורה של בעלת האוב, שניבאה את מותו של שאול המלך. 

נחזור לימי ראשית הציונות ונתחקה אחר נשים חזקות שהטביעו את חותמן באזור. נבקר במושבה סג'רה בעקבות מניה שוחט שהקימה את הקולקטיב הראשון. סיפורן של האחיות בקר – קיילה, אשתו של מייסד בר גיורא ישראל גלעדי וציפורה אשתו של אלכסנדר זייד, שניהלה ביד רמה את המשק לאחר רציחתו. נדבר על נשות הגרים שהגיעו בראשית המאה העשרים ונשות האיכרים בני העלייה הראשונה שהקימו את המושבות הראשונות בגליל התחתון.  

נספר על רחל ינאית בן צבי שבנה עלי היה ממקימי קיבוץ בית קשת. לסיום נבקר במוזיאון אדם ותכשיט שהקימה אורה טננבאום- אומנית חוקרת נשוטט בין הפסלים שנוצרו בהשראת צלמיות שיצרו הקדמונים שחיו בארץ ישראל לפני אלפי שנים. בהדרכתה של אורה היוצרת נכיר את הסיפורים מאחורי הפסלים, ונתבונן בתערוכת ציורים תכשיטים הממחישה את התקופות השונות.   אתרים בתשלום: מוזיאון אדם ותכשיט.

 

bottom of page