top of page
הזקן מנהרים

פנחס רוטנברג היה מהפכן רוסי שחלם להפוך את ארץ ישראל למעצמה תעשייתית. רוטנברג הקים את חברת החשמל הארצישראלית, תחנות הכוח הראשונות ומפעל החשמל בנהרים - מפעל אדיר מימדים להפקת חשמל, שהוקם בימי המנדט הבריטי. תחנה הידרואלקטרית ראשונה בארץ. לרוטנברג היו קשרים אמיצים עם הממשלה הבריטית ועם אמיר עבר הירדן – האמיר עבדאללה.

נספר על חייו של רוטנברג, הבריחה מרוסיה, ההתמחות בבניית סכרים והעלייה לארץ.

נבקר בשרידי המפעל האדיר. נצפה על אפיקי הירדן והירמוך אותם רתם רוטנברג להפקת חשמל.

נבקר במושבה מנחמיה, שם התחבר מפעל הגבס של דביר לרשת החשמל והפך את מנחמיה לפריז של הגליל. נספר על הגורן בליל לבנה, האסון של משפחת רוזנפלד, הנשפים בבית הספר, רצח בעקבות אהבה נכזבת, ביקור הנציב העליון, איך מקס גיליות הציל את ראייתו של משה דיין, בית המרחץ והכפר עבודיה.

נטייל לאורך תעלת ההטיה של הירדן, נצפה אל עמק הירמוך, האשדות, תעלת האפס, אתר הסכרים ואגם הירמוך. נבקר בסכר דגניה, שממנו החל מפעל החשמל ונסיים באתר גשר הישנה, גיסר אל מג'עמה, הגשרים על הירדן והחאן העתיק. עמידת הקיבוץ מול הצבא העיראקי במלחמת העצמאות, אחריתה של נהריים ושחזור עבודת התחנה בחוויית נהריים.

 

אתרים בתשלום: חוויית נהריים בגשר הישנה

bottom of page