top of page

ארץ האיכרים האמיתיים

סיור במושבות הראשונות שהוקמו על ידי חברת יק''א בגליל התחתון.

 

האיכרים בני העלייה הראשונה שגידלו תבואות, טבק, שקדים וכרמים התמודדו עם שנות בצורת רבות, בעיות ביטחון, קשיים כלכליים וקשיים חברתיים. במשך השנים נוצרו הווי חיים וחיי תרבות מגוונים. כאן גדל דור של בני איכרים קשוחים, עשויים ללא חת. הסיור מתמקד בארבע המושבות הראשונות בגליל התחתון שהוקמו בעשור הראשון של המאה העשרים.

 

המושבה כפר תבור (מסחה) - נבקר במוזיאון יק''א וחצרות האיכרים, נלך לאורך רחוב המייסדים - 'הרחוב במסחה' בשירם של התרנגולים, נספר על שוד העדר, הנרי הפר, דוגרת ממין זכר, היולדת בפורים, הגנבים בכרם של כהן, השיר של צימרמן ועוד סיפורים מרתקים מימי העלייה הראשונה, סיפורי בית העלמין וקבר המסחאווי.

 

המושבה סג'רה - נבקר בחוות סג'רה, סיפורו של הקולקטיב של מניה שוחט, כיבוש השמירה על ידי 'בר גיורא', הפועל דוד גרין והתיישבות הגרים. נבקר במערת השומר, מעין סג'רה ורחוב הראשונים. 

 

המושבה יבנאל – אם מושבות הגליל התחתון הייתה מרכז ההתיישבות הגליל התחתון. כאן הוקמו התאחדות האיכרים וחטיבת גולני ומכאן יצאו כמה מטובי המפקדים בהגנה ובצה''ל. נבקר בבית הביטחון, בית סבתא צילה, בית המרחץ, בית הספר נפתלי ובית הפקידות. נספר על טייסת הגליל, מבצע מייקלברג, האוטובוס של רש''ל, קבוצת קדימה, עשרת בני המן, הילולת שמחת תורה, רצח אנשי הלח''י וגן הגורן.

 

המושבה בית גן – הוקמה כמושבת בת ליבנאל על ידי איכרים בני העלייה השנייה. כאן גדלו חיימקה לבקוב אלוף מספרי הסיפורים ואיש פלוגות הלילה יונתן אברמסון. נספר על הבית המקולל, רכב הגבינה של יגורוב, החטיפה של סוניה, יוסף לישנסקי ורצח דה האן.

 

אתרים בתשלום: חוות סג'רה, מוזיאון יק''א, בית סבתא צילה

bottom of page