top of page

שבט הנועזים

סיור בעקבות אנשי בר גיורא ואגודת 'השומר' שעלו בעלייה השנייה, התעקשו לקיים שמירה עברית וזרעו את הזרעים להקמת ארגון ההגנה וצבא הגנה לישראל.

סיפורם של אלכסנדר זייד, ישראל ומניה שוחט, מנדל פורטוגלי, ישראל גלעדי, חיים שטורמן, ישראל גלעדי, צבי נדב וחבריהם. נספר על השובב שבחבורה והקמת ארגון בר גיורא בביתו של בן צבי. מפלגת פועלי ציון וההגנה היהודית במזרח אירופה.

נבקר בחוות סג'רה (חוות השומר): סיפורו של הקולקטיב של מניה שוחט, הפועל דוד גרין שניסה להתקבל ל'שומר' אך ללא הצלחה, כיבוש השמירה בחווה, צבי בקר - השומר הראשון, מעין הכפר הערבי סג'רה, מערת השומר, מפעל המים של המושבה סג'רה ורחוב המייסדים.

השייח' של ערב א-זביח וסיפור האלון הקדוש, רצח מרדכי הירש מוכתר המושבה, המורה אשר ארליך והקמת אגודת השומר בכפר תבור.

חוזה השמירה הראשון, נשות השומר וימי מלחמת העולם הראשונה. והמרדף אחר אנשי ניל''י ותפיסתו של יוסף לישנסקי.

נרד במעבר הדרדנלים ובמושבה יבנאל, חוות פורייה וסיפור אהבתם של יוסף נחמני וחנה גולדמן, תעלומת אוצר השומר, רצח יחזקאל ניסנוב והקמת חוות רמה.

נספר על קבוצת הכיבוש במרחביה והשומר מרדכי יגאל. העלייה לתל פולה.

נסיים בביקור במושב תל עדשים שהוקם על הריסות תל עדש - היישוב הראשון של 'השומר'. סיפורם של אנשי השומר בימי הפילוג והמלחמה בארבה, האסיפה לפירוק 'השומר', ועידת אחדות העבודה והקמת ארגון ההגנה.

 

אתרים בתשלום:  חוות סג'רה

bottom of page